Firma- & Klubaftaler

Professionel massageordning på arbejdspladsen

Fokus på dine medarbejders velvære samt forbyggelse af skader i forbindelses med det daglige arbejde.

En massageordning er et sundhedstiltag der giver generelt gladere og sundere medarbejder med et større overskud i hverdagen. Jeg kommer efter aftale ud til firmaer og sportsklubber i hele storkøbenhavn og omegn. Vi kommer med massagebriks og udstyr, I skal blot stille et lokale til rådighed i det aftalte tidsrum.  

Firmamassage
En massageordning kan være til stor gavn for medarbejdere inden for mange forskellige brancher og med mange forskellige arbejdsformer, hvad enten der er tale om stillesiddende kontorarbejde eller arbejde med tunge løft. Når vi hver dag foretager de samme, ofte ensformige, bevægelser, kan der hurtigt opstå arbejdsrelaterede skader eller anspændthed bestemte steder i kroppen. Ligeledes kan en stressfuld hverdag sætte sine dybe spor i kroppen.

Vi tilpasser aftalen efter jeres behov

En massageordning er en individuel løsning, derfor skræddersyr vi alle vores aftaler til den enkelte virksomhed/klub.
Med udgangspunkt i jeres behov fastsætter vi sammen interval samt om massagen skal finde sted i medarbejderens arbejdstid eller efter arbejdstid. 

Træk din massageordning fra i skat

En massageordning er en skattefri sundhedsydelse du har med andre ord som arbejdsgiver en skattefordele ved at etablere en massageordninger for dine medarbejder.